Hinweise für Eltern, wenn Kinder Symptome aufweisen

-Ein Kind muss zu Hause bleiben,

wenn es mind. eine der folgenden Beschwerden hat :

……………………………………………………………………..

1)-Leichter Schnupfen ohne Fieber  ,       2)-Fieber (ab 38,5 °C)

…………………………………………..

3)-(Trockener) Husten.        4)-Störung des Geruchsund/ Oder Geschmackssinns

………………….

5)-Akute Atemwegssymptome oder nach Kontakt zu einer infizierten Person

……………………………………………………..

-24 h Beobachtung zu Hause: Besserung oder keine Verschlechterung.

……………………………………………

*Vorstellung beim Arzt nach vorheriger telefonischer Absprache Arzt entscheidet über Testung

………………………………………………..

* Kommen Symptome hinzu oder bei Verschlechterung der Symptome:

Rücksprache mit dem Arzt.

………………………………………………

*Kein Test: Befolgung der Anweisung Test des Arztes

…………………………………

*Test

………………………………………

# Befund negativ: Kind kann nach 24 h ohne weiter hinzugekommene

Beschwerden wieder zur Schule/KiTa

……………………………………………………….

*Befund positiv: Kind darf nicht in die  Schule/KiTa

Gesundheitsamt meldet sich.

……………………………………………………..

  • Alle Beschwerden treten akut auf, Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant.

BULGARISCH:

KURDISCH:

Agihdarî bo dê û bavan,eger li zarokan nîşanên nexweşînê

Xwiyan bikin.

-zarok divê li malê bimîne ,eger bi kêmahî yek ji van êş û nexweşîna lê xwiya bike.

1)- zekmek sivik , bê ta .    2)- ta, germ  ( ji 38,5 °C ) û banî tir .

…………………………………………..

3)- kuxwikik hişik.       4)- dema tehma xwarinê an mirov hew bihin bike.

………………….

5)- bihin û derketina bihnê zor bibe ,an paşî danûsitandin bi mirovekî nexweş re,

bi êşa CORONA .

……………………………………………………..

-24 seeta li malê zarokên bikin bin çava : baştirîn pêrre çêdibe ,an nebaştir nebûye.

……………………………………………

*zarokê şanî Dektor bikin lê berî hingî bi telefonê pêrre bi kevin têkiliyê.Dektor wê biryarê bide

Gelo Têst lazima an na.

………………………………………………..

*eger êş û nexweşîn zortir bibe an nebaştir û tiştnî nû lê zêde bibe, bi Dektor re bikevin têkiliyê.

………………………………………………

*Têst tûnabê : divê li peyî  şîret û agihdariyên Dektor werê ajontin.

…………………………………

* Têst hebê

………………………………………

# tiştek lê xwiya nekê : eger  paşî 24 seetan ti  êş, nexweşîn  û zehmetînî din li serve

Zêde  nebe, ew zarok dikare dîsa herî dibistanê/gulîstanê.

……………………………………………………….

*nexwaşîn lê xwiya bike : ew zarok divê neçê ne dibistanê / ne gulîstanê,

xeberê bidin Gesundheitsamt .

……………………………………………………..

  • Hemî êş yên derdikevin nû ne, êşên nexweşînên kevin ne giringin,bê wate ne.

ARABISCH:

POLNISCH:

PERSISCH:

GRIECHISCH:

FRANZÖSISCH:

BOSNISCH:

Hinweise für Eltern, wenn Kinder Symptome aufweisen

Das könnte dir auch gefallen